Thongma Consumer Products

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า & ศูนย์กระจายสินค้าครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ศูนย์กระจายสินค้าครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ และบริการหลังการขายซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กว่า 50,000 ร้านค้า ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งร้านค้าส่งขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด หรือมีสาขาทั่วประเทศ.

เรามีกลุ่มลูกค้ามากกว่า50,000ร้านค้า

กว่า 50,000 ร้านค้า ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งร้านค้าส่งขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด หรือมีสาขาทั่วประเทศ ร้านค้าส่งขนาดกลาง ระดับอำเภอ ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านในตลาด ร้านค้าชุมชน ทั่วประเทศ

เรามองหาสินค้าที่พร้อมขายกับเรา

เราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า ตัวแทน จำหน่าย กระจายสินค้า รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มากกว่า 30 สาขา ครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ

บริการหลังการขาย

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ และบริการหลังการขาย ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ขายสินค้ากับเรา คุณผลิต เราขาย & บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เรามองหา สินค้า & บริการ, เพื่อกระจายสู่ตลาด ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในประเทศ เน้นลูกค้ากลุ่ม Traditional Trade (TT) ร้านค้าส่ง,ร้านค้าปลีกและร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ มีคลังสินค้าที่มีคุณภาพ รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ และบริการหลังการขาย

การบริการ

เรามีการสำรวจข้อมูลการตลาดของสินค้าที่จะมาเป็นคู่ค้ากับเราเสมอ อีกทั้งมีพนักงานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและมีพนักงานบริการหลังการขายเพื่อดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายเสมอและส่งผลให้สินค้าของคู่ค้ากระจายสู่ตลาดอย่างยั่งยืน โดยช่องทาง การจัดจำหน่ายของเรามีทั้งค้าส่งขนาดใหญ่แต่ละจังหวัง ค้าส่งขนาดกลางแต่ละอำเภอ รวมไปถึงร้านขายของชำ มินิมาร์ทและร้านโชว์ห่วยในแต่ละตำบล และหมู่บ้านกว่า 80,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

การกระจายสินค้า

รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ครอบคุมพื้นที่ ทั่วประเทศ เราได้รับการยอมรับจากผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางบริษัททำการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในด้านความสามารถนำสินค้าสู่ตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมตลาดทุกกลุ่ม อีกทั้งยังใส่ใจคู่ค้าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย้างมั่งคง

ระบบและการจัดการ

เราเป็นผู้นำในด้านการบริการ เราเป็นผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า และบริการหลังการขายซึ่งมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีการนำเทคโนโนยีต่างๆมาใช้ในการจัดการการบริหาร งานของทั้งบริษัท (SAP) ใช้ระบบการขายโดย Van sales (หน่วยรถเงินสด) ทั้งรถยนต์มากกว่า 100 คันและรถจักรยานยนต์มากกว่า 100 คัน ใช้ระบบติดตามประเมินการขายโดย GPS ในรถยนต์ ทุกคัน มีโปรแกรมตรวจสอบยอดขายของสินค้าของคู่ค้าโดยใช้ B2B (Business to Business) และตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าแต่ละสาขาด้วยกล้อง CCTV

บริการของเรา

คุณผลิต เราขาย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่คู่ค้าของเราไว้วางใจในเราเป็นผู้จัดจำหน่าย

น้ำจิ้ม ซอส และเครื่องปรุงรส

ตราครัวนภัส

ปลากระป๋อง

ตราครัวนภัส

น้ำมัน

ตราครัวนภัส

กะทิ

ตราครัวนภัส

สินค้าคอนซูมเมอร์

DHAS

สินค้าวัสดุก่อสร้าง

Bostik

ร่วมธุรกิจกับเรา

โปรดเหลือช่องทางบริการที่ท่านต้องการติดต่อ

มองหาคู่ค้า/ผู้กระจายสินค้า สั่งซื้อสินค้า

คู่ค้าส่วนหนึ่งของเรา

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ช่องทางติดตามหลัก

สามารถติดต่อการเคลื่อนไหว โปรโมชั่นและข่าวสารของเรา ได้ที่แฟนเพจ : ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ - Thongma Consumer Products

ติดตามเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด